Yargı ve Dava Yeri

Yargı ve Dava Yeri

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.